برای سفارش کالا به فروشگاه های معتبر شهر خود مراجعه کنید 
دسته بندی محصولات

دمای رنگ،
نشان دهنده رنگ نوری است که یک منبع نوری تولید می کند و با عدد کلوین بیان می شود.
هرچی که این عدد بزرگ تر باشه، نور سردتر و سفیدتر و هرچی که این عدد کوچک تر باشه یعنی نور گرمتر و زردتر است💫

کدوم نور برای چه فضایی مناسبه؟
نورهای گرم (دمای رنگ پایین) برای مکان های عمومی و محل استراحت مناسب هستن و نورهای سرد (دمای رنگ بالا) برای فضاهایی که افراد در آن فضا نیاز به تمرکز بالایی دارند مثل کلاس درس، محل کار و... .

بر طبق استاندارد ANSI C78.377 توصیه شده که دمای رنگ اسمی منابع نوری یکی از مقادیر K2700 ، K3000 ، K3500 ، K4000 ، K4500 ، K5000 ، K5700 و یا K6500 باشد.