برای سفارش کالا به فروشگاه های معتبر شهر خود مراجعه کنید 
دسته بندی محصولات

جریان الکتریکی زمانی ایجاد می گردد که الکترونها در یک هادی در مسیرمشخصی بحرکت در آیند ولی الکترونها بدون دریافت نیرو وانرژی از مدار گردش به دور هسته خارج نمی شوند برای تولید جریان نیاز به نیرو هست که آنرا از منابع تولید نیرو مانند باتری می گیریم نیروی لازم جهت ایجاد جریان ولتاژ نام دارد که واحد اندازه گیری آن ولت است

الکتریسیته هم انرژی دارد پس باید تبدیل به انرژی های دیگر شود انرژی هایی که بصورت متعارف برای تولید برق به کار می رود عبارتند از انرژی شیمیای و انرژی مغناطیسی و انرژی نورانی در باتری خورشید انرژی حرارتی، انرژی ضربه ای

مقاومت چيست ؟ 

الكترونها در هادي براحتي نمي توانند حركت كنند زيرا در مسير حركت آنها موانعي وجود دارد كه بطور ساده آنها را مقاومت هادي در برابر عبور جريان مي گوييم .هرچه قدر اين موانع كمتر باشد عبور جريان بهتر صورت ميگيرد و مي گوييم جسم هادي بهتري است . اين موضوع نخستين بار توسط سيمون اهم يك فيزيكدان آلماني مطرح شد . به همين دليل واحد اندازه گيري مقاومت اهم است